Testul Orientării Motivaționale (TOM®) ideal în măsurarea motivelor ce orientează comportamentul la locul de muncă și a înclinaţiilor motivaţionale în context organizaţional

Ce este TOM®? 

TOM® este chestionar autodeclarativ scurt și rapid, dezvoltat pentru a măsura înclinațiile motivaționale care orientează comportamentul la locul de muncă. Problematica motivației ocupă un loc esențial atât în literatura știintifică, cât și în sfera aplicativă, în contex organizațional. Ea cuprinde toate acele aspecte care impulsionează și determină persoana să se comporte într-un anumit fel sau să tindă spre a atinge un anumit scop și să își mențină angajamentul în tot acest timp. Teoria pe care se bazează screenerul TOM® este cea a lui McClelland (1985a), secondată de studiile lui Berlyne (1966) privind gândirea creativă.

Cui se adresează și pentru ce este recomandat TOM®? 

TOM® se adresează tuturor profesioniștilor din HR, în procesele de selecție, în implementarea programelor de gestiune și dezvoltare a resurselor umane, în punerea în practică a programelor de evaluare și valorificare a potențialului.

Care sunt particularitățile TOM®? 

ACCESIBILITATE. Fiind un instrument psihometric de clasă A, TOM® poate fi utilizat de orice persoană interesată să afle mai multe despre alegerile pe care oamenii tind să le facă, adică preferințele individuale care orientează comportamentele. Citirea manualului tehnic al instrumentului va favoriza rapid utilizarea lui la capacitate aproape maximă, în vreme ce exersarea și îmbogățirea cunoștințelor prin studiul literaturii de specialitate va completa puterea interpretativă predictivă a rezultatelor TOM®.

RAPIDITATE ȘI EFICIENȚĂ. TOM® este un screener, al cărui timp de administrare de zece minute garantează rezultate pe patru dimensiuni, la care se adaugă inclusiv o scală de dezirabilitate socială, deosebit de utilă în context organizațional.

SPECIFICITATE RIDICATĂ. Subscalele și cei 70 de itemi TOM® sunt caracterizați de o foarte puternică ancorare în situații legate de muncă și de mediul muncii, adică de o specificitate ridicată. Acesta este un rezultat al operaționalizării foarte atente și se reflectă asupra proprietăților psihometrice ale chestionarului. În acest sens, o adaptare a Metodei Incidentelor Critice (Critical Incidents Technique, CIT; Flanagan, 1954) s-a dovedit a fi de mare utilitate în identificarea comportamentelor care, în situații de muncă, fac referire cu preponderență la cele patru motive evaluate de chestionar.

Scalele TOM®

Instrumentul măsoară patru tipuri de orientări, la care se adaugă o scală de surprindere a distorsiunii:

  1. Orientarea spre obiective;
  2. Orientarea spre inovație;
  3. Orientarea spre conducere;
  4. Orientarea spre relaționare;
  5. Scala de dezirabilitate.

Testul se poate aplica online

Pentru a detalia de ce ai nevoie în organizația ta, contactează-ne la: tbs@tbs.ro

Membership

Author Picture
AmCham România

AmCham România

Author Picture
Camera de Comert si Industrie a Romaniei

Camera de Comert si Industrie a Romaniei

Author Picture
British Romanian Chamber of Commerce

British Romanian Chamber of Commerce


© 2024 TOTAL BUSINESS SOLUTIONS

TBS is registered as personal data operator with National Authority of Surveillance in Processing Personal Data under the number 5807 within Personal Data Evidence Register Processions.