Ce este EQ-i® LD? 

EQ-i® LD extinde înțelegerea dumneavoastră asupra leadershipului în organizații din perspectiva inteligenței emoționale (IE) și vă ajută să explorați rolul direct pe care îl joacă aceasta în prezicerea succesului de leadership. Dezvoltarea acestui raport s-a bazat atât pe teoria de leadership actuală, cât și pe cercetări empirice desfășurate cu EQ-i® pe mii de lideri la nivel internațional. Multe dintre punctele empirice importante ale acestui raport se bazează pe cercetări desfășurate la Center for Creative Leadership. Rezultatele demonstrează clar faptul că scorurile EQ-i® pot atât prezice potențialul leadershipului eficient, cât și evalua corect tăria deprinderilor cheie incluse. 

Raportul de Leadership EQ-i® (EQ-i® LD) se bazează pe faimosul BarOn Emotional Quotient Inventory® (EQ-i®), cel mai utilizat instrument dezvoltat empiric, multifactorial în măsurarea conceptului inteligenței socio-emoționale la nivel mondial. El pornește de la modelul Bar-On, conform caruia IE este formată din cinci metafactori (intrapersonal, interpersonal, managementului stresului, adaptabilitate, stare generală). Celor cinci metafactori li se subsumează 15 scale pe baza cărora este realizat profilul clasic de EQ-i®. 

Raportul EQ-i® LD cuprinde 40 de pagini structurate în patru părți.

Cui se adresează și pentru ce este recomandat EQ-i® LD? 

EQ-i® LD se adresează specialiștilor din business, în aria dezvoltării persoanelor care ocupă poziții de conducere. Raportul identifică puncte puternice specifice ale deprinderilor de leadership, precum și arii care necesită să fie îmbunătățite cu scopul ameliorării performanței de leadership.

Care sunt particularitățile EQ-i® LD? 

APLICABILITATEA. EQ-i® LD este aplicabil în diverse contexte, printre care leadershipul de nivel executiv, leadershipul de nivel managerial și leadershipul de nivel operațional. El examinează câteva aspecte cheie ale leadershipului. În primul rand, deprinderile de leadership sunt clasificate pe baza a trei orientări: orientarea spre oameni, orientarea spre proces și orientarea spre organizație. De asemenea, leadershipul este analizat în termenii deprinderilor și comportamentelor majore de leadership care sunt descrise drept leadership focalizat și controlat, leadership orientat spre acțiune, leadership participativ și leadership perseverent. Acești patru piloni funcționali contribuie în grade variate la cele trei orientări de leadership.

COMPATIBIL EQ-i®. Raportul de leadership poate fi generat pe baza unei autoevaluări clasice cu ajutorul testului

Scalele EQ-i® 

EQ-i® cuprinde 15 scale și oferă 15 scoruri corespunzătoare acestora, precum și cinci scoruri compozite (corespunzătoare celor 5 meta-factori) și un coeficient de inteligență emoțională (EQ) total. 

Scalele EQ-i® și scalele compozite corespunzătoare sunt:

  • Componentele intrapersonale: Demnitate personala (SR), Conștiință de sine emoțională (ES), Asertivitate (AS), Independență (IN), Autoactualizare (SA)
  • Componentele interpersonale: Empatie (EM), Responsabilitate socială (RE), Relaționare interpersonală (IR)
  • Componentele adaptabilității: Testarea realității (RT), Flexibilitate (FL), Rezolvarea de probleme (PS)
  • Componentele managementului stresului: Toleranța la stres (ST), Controlul impulsurilor (IC)
  • Componentele stării generale: Optimism (OP), Fericire (HA)

Raportul de leadership cuprinde patru secțiuni:

  • 1. Introducere (în care sunt prezentate fundamentul teoretic, viziunea EQ-i asupra Leadershipului, cât și modul de a utiliza raportul).

  • 2. Profilul executiv (oferă indicatorii și profilurile pentru orientările de leadership și pilonii comportamentali și discută componentele specifice ale IE care influențează aceste constructe. Se continuă apoi cu profilul EQ-i și cu interpretările pentru componentele relevante ale EI în termenii potențialului de leadership și al potențialului de devianță (derailment).

  • 3. Descrierea detaliată a profilului (se concentrează asupra descrierilor scorurilor obținute pentru fiecare scală de leadership, dar și asupra punctelor puternice și respectiv a punctelor slabe, se explică potențialul pentru performanța deosebită, potențialul de devianță și sunt date sugestii de îmbunătățire a deprinderilor, abilităților și competențelor de leadership).

  • 4. Secțiunea de dezvoltare (oferă recomandări pentru dezvoltarea ulterioară, strategii specifice pentru îmbunătățirea deprinderilor de leadership, precum și un plan de acțiune pe care persoana evaluată îl poate utiliza pentru a concepe pași care să o ajute în atingerea obiectivelor de leadership).

Testul se poate aplica on-line.

Pentru a detalia de ce ai nevoie în organizația ta, contactează-ne la: tbs@tbs.ro

 

 

Membership

Author Picture
AmCham România

AmCham România

Author Picture
Camera de Comert si Industrie a Romaniei

Camera de Comert si Industrie a Romaniei

Author Picture
British Romanian Chamber of Commerce

British Romanian Chamber of Commerce


© 2024 TOTAL BUSINESS SOLUTIONS

TBS is registered as personal data operator with National Authority of Surveillance in Processing Personal Data under the number 5807 within Personal Data Evidence Register Processions.