Ce este EQ-i®? 

Emotional Quotient Inventory realizează măsurarea inteligenței emoționale la adulți și adolescenți din perspectiva modelului Bar-On.

EQ-i® este un test dezvoltat empiric, multifactorial și eclectic din punct de vedere teoretic, menit să măsoare inteligența emoțională. Acest revoluționar test este rezultatul a peste 17 ani de cercetare a a conceptului; cu studii și experimente care au depășit granițele a mai mult de 10 state, într-un efort de a dezvolta o abordare cross-culturală a descrierii și evaluării inteligenței emoționale. Din punct de vedere structural, chestionarul reflectă concepția lui Reuven Bar-On cu privire la inteligența social-emoțională. Conform acestui model, la baza acestui tip de inteligență stau cinci metafactori: intrapersonal, interpersonal, de management al stresului, de adaptabilitate și de stare generală. 

Deși intuitiv pare că EQ-i® este un test de aptitudini, el evaluează mai degrabă potențialul de performanță, și nu performanța în sine (adică mai degrabă potențialul de a reuși decât reușita în sine). El este mai degrabă orientat spre proces, decât orientat spre rezultat, acesta fiind motivul pentru care măsurarea coeficientului de inteligență emoțională se face cu ajutorul unor itemi verbali similari itemilor din testele de personalitate. 

Cui se adresează și pentru ce este recomandat EQ-i®? 

În mediul business, aptitudinile și competențele persoanei pot furniza elemente esențiale ale succesului în afaceri, dar nu sunt suficiente. Raționamentul uzual bazat pe educație, experiență, recomandări sau titluri oficiale se dovedește de cele mai multe ori evaziv sau futil. Contrar percepției generale, gestionarea unor active atât de complexe nu surprinde predictiv performanța umană. Astfel, într-un mediu organizațional caracterizat de instabilitate devine imperativă evaluarea IE. Implementarea unor programe bazate pe IE și includerea lor în mecanica de personal, în procese precum recrutare și selecție, training și formare, talent management va crește profitabilitatea deciziei și îți va asigura scăderea drastică a costurilor rezultate din pierderi. 

EQ-i® poate fi utilizat într-o multitudine de medii în care este necesară evaluarea inteligenței emoționale și a potențialului de dezvoltare a acesteia, printre care alături de mediul organizațional, și mediile educaționale, clinice, medicale, de cercetare și în programe de prevenire a infracționalității. 

 

Care sunt particularitățile EQ-i®? 

ACCESIBILITATEA. EQ-i® se poate aplica atât creion-hârtie, cât și electronic, atât individual, cât și în grup. Este un instrument de 133 de itemi verbali, care utilizează o scalare a răspunsurilor în cinci puncte (de la ”neadevărat pentru mine” la ”adevărat pentru mine”), având un timp estimat de administrare 30-40 de minute, fără a exista însă o limita de timp. 

MODELUL CONCEPTUAL. EQ-i® oferă posibilitatea de a aprofunda perspectiva emoțională individuală și de a o îmbunătăți.

1) Metafactorul intrapersonal se referă la conștiința de sine și la expresia de sine, guvernând aptitudinea unei persoane de a fi conștientă de propriile emoții și de propria persoana în general, de a-și înțelege propriile puncte tari și puncte slabe și de a-și exprima sentimentele și pe sine într-o manieră non-distructivă.

2) Metafactorul interpersonal se referă la conștiința, deprinderile și interacțiunea sociale, adică aptitudinea unei persoane de a fi conștientă de sentimentele, grijile și nevoile celorlalți și de a fi capabilă de a iniția și întreține relații de cooperare, constructive și reciproc satisfăcătoare.

3) Metafactorul managementului stresului se referă la gestionarea și controlul emoționale, la aptitudinea unei persoane de a gestiona emoțiile astfel încât acestea să lucreze în avantajul, și nu contra sa.

4) Metafactorul adaptabilitate se referă la managementul schimbării, adică la adaptarea atât la schimbările personale și interpersonale, cât și la schimbările mediului imediat.

5) Metafactorul stare generală se referă la automotivare și la aptitudinea unei persoane de a se bucura de propria persoană, de ceilalți și de viață în general, dar și la modul în care își influențează viziunea generală asupra vieții și sentimentul general de mulțumire.

Scalele EQ-i® 

EQ-i® cuprinde 15 scale și oferă 15 scoruri corespunzătoare acestora, precum și cinci scoruri compozite (corespunzătoare celor 5 meta-factori) și un coeficient de inteligență emoțională (EQ) total. 

Scalele EQ-i® și scalele compozite corespunzătoare sunt:

  • Componentele intrapersonale: Demnitate personala (SR), Conștiință de sine emoțională (ES), Asertivitate (AS), Independență (IN), Autoactualizare (SA)
  • Componentele interpersonale: Empatie (EM), Responsabilitate socială (RE), Relaționare interpersonală (IR)
  • Componentele adaptabilității: Testarea realității (RT), Flexibilitate (FL), Rezolvarea de probleme (PS)
  • Componentele managementului stresului: Toleranța la stres (ST), Controlul impulsurilor (IC)
  • Componentele stării generale: Optimism (OP), Fericire (HA)

Testul se poate aplica online.

Pentru a detalia de ce ai nevoie în organizația ta, contactează-ne la: tbs@tbs.ro

 

 

 

Membership

Author Picture
Camera de Comert si Industrie a Romaniei

Camera de Comert si Industrie a Romaniei

Author Picture
British Romanian Chamber of Commerce

British Romanian Chamber of Commerce


© 2024 TOTAL BUSINESS SOLUTIONS

TBS is registered as personal data operator with National Authority of Surveillance in Processing Personal Data under the number 5807 within Personal Data Evidence Register Processions.