CPI® este considerat unul dintre cele mai bune inventare de personalitate la nivel internațional și este cea mai frecventă alegere în rândul specialiștilor români atunci când doresc evaluarea personalității ca predictor al performanței muncii și al potențialului de învățare. CPI® este disponibil în formă autodeclarativă, pentru evaluarea personalității adulte normale sau cvasi-normale, oferind rezultate exhaustive corespondente unei durate de administrare de doar 25-35 de minute.

CPI a fost construit de la bun început cu intenția de a oferi o imagine de ansamblu clară și eficientă asupra caracteristicilor personale și profesionale, a motivației și a stilurilor de gândire, a cărei aplicabilitate se regăsește într-o multitudine de situații și contexte, de la aplicații precum selecția de personal, analiza aptitudinilor de leadership, a aptitudinilor creative, diagnoza grupurilor / echipelor de muncă, orientarea vocațională, dezvoltarea carierei și ajungând la utilizări cvasi-clinice și de adaptabilitate socială (diagnoza devianței și delincvenței). Este conceput prin derivare empirică și are la bază modelul cuboid, bazat pe intersecția a trei vectori (Extraversie-Introversie, Orientare spre/împotriva normei, Nivelul de actualizare).

Deoarece a fost conceput special pentru a evalua potențialul de management și de conducere, acest instrument este perfect atunci când este nevoie să fie identificate punctele forte și zonele de dezvoltare ale unei persoane. Pe de altă parte, instrumentul poate fi cu ușurință utilizat pentru a înțelege și facilita interacțiunile într-un grup de persoane. În cadrul organizațiilor române, CPI® este utilizat pentru o varietate de aplicații din aria leadershipului și development, precum și pentru identificarea talentelor. Chestionarul este extrem de eficient și pentru coaching individual sau de grup, programe de formare în management și inițiative de îmbunătățire globală a performanței.

 

Cui se adresează și pentru ce este recomandat CPI®?

CPI® este dedicat tuturor specialiștilor care activează în domeniul business și coaching, interesați de: recrutare și selecție, onboarding, identificarea talentelor, diagnoza culturii organizaționale și dinamica grupurilor de lucru, dezvoltare, fiind un extrem de bun predictor al performanței de lucru și al capacității de învățare la locul de muncă. Inventarul oferă de asemenea posibilitatea de a realiza studiul echipelor în organizații în vederea construirii unei echipe, a compatibilizării şi revizuirii diferenţelor interpersonale și a stimulării colaborării.
În domeniul sănătății, CPI® poate fi utilizat pentru a stabili profilul individual și anumite patternuri comportamentale, astfel încât să poată fi determinată rata de succes a terapiei, fie să se poată stabili obiectivele fezabile conform structurii de personalitate.

Care sunt particularitățile CPI® ? 
ACREDITARE CPR. CPI® este recomandat de Colegiul Psihologilor din România și a primit în 2006 avizul pe o perioadă nedeterminată în domeniile psihologia muncii şi industrial-organizaţională; psihologia aplicată în servicii; psihologia transporturilor; psihologie educaţională; consiliere şcolară şi vocaţională; psihologie clinică; consiliere psihologică; psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale; psihologie judiciară.
PUTEREA INTERPRETATIVĂ. Inventarul este de departe unul dintre cele mai exhaustive din lume, dispunând de grupaje de scale care oferă informații predictive detaliate asupra personalității. Conform principiilor interpretative, valorile și corelațiile dintre scale conferă nuanțele variate și particulare ale psihodiagnosticului.
COMBATAREA DISTORSIUNII. CPI® include în structura sa mai multe mecanisme pentru a surprinde și preveni încercările de distorsiune pozitive sau negative, dar și răspunsurile aleatorii.
RAPORTUL EXCELENT TIMP/REZULTATE. Rezultatele CPI® sunt disponibile imediat după sub forma a două tipuri de rapoarte: raportul simplu CPI® și raportul CPI® PLUS (exemple sunt disponibile în secțiunea Scale/Profiluri). Fiind un instrument de clasă B, puterea interpretativă a CPI® este maximă în mâinile celor care fie sunt licențiați ca psihologi, fie au expertiză în psihometrie sau competențe dobândite în arii asociate.

Scalele CPI® 
Conține 20 de scale primare ("populare") și un număr variabil (de la variantă la variantă, între 7 și 12) de scale secundare. Scalele primare sunt grupate în 4 categorii principale:
(a) Măsuri ale stilului și orientării interpersonale, cu scale precum Dominanța (Do), Capacitatea de status (Cs), Sociabilitatea (So), Prezența socială (Sp), Acceptarea de sine (Sa), Independența (In), Empatia (Em);
(b) Măsuri ale orientarii valorice și normative, cu scale precum Responsabilitatea (Re), Socializarea (So), Autocontrolul (Sc), Impresia bună (Gi), Comunalitatea (Cm), Starea de bine (Wb) și Toleranța (To);
(c) Măsuri ale funcționarii cognitive și intelectuale, cu scale precum Realizarea prin conformare (Ac), Realizarea prin independență (Ai) și Eficiența intelectuală (Ie);
(d) Măsurile rolului și stilului interpersonal, cu scale precum Intuiția psihologică (Py), Flexibilitatea (Fx) și Feminitatea/Masculinitatea (F/M).

Scalele secundare ale CPI® sunt: 
Scala Mp (Potențial managerial, Managerial Potential)
Scala Wo (Orientarea spre muncă, Work Orientation)
Scala Ct (Temperament creativ, Creative Temperament)
Scala Lp (Leadership, Leadership)
Scala Ami (Amabilitate, Amicability)
Scala Leo (Orientarea spre aplicarea legii, Law Enforcement Orientation)
Scala Tm (Încăpățânare, Tough-mindedness)
Scalele B-Ms și B-Fm (Scalele Baucom pentru Feminitate/Masculinitate)
Scala Anx (Anxietate, Anxiety)
Scala Nar (Narcisism, Narcissism)

Ariile de aplicabilitate și punctele forte:

Rezultatele și interpretarea datelor furnizate de MBTI contribuie la găsirea soluțiilor pentru:

 • Îmbunătăţirea comunicării între membrii unei echipe și la nivelul organizației
 • Managementul eficient al conflictelor
 • Îmbunătăţirea modului în care sunt rezolvate problemele și în care se iau deciziile
 • Planificarea şi coordonarea schimbărilor în cadrul organizaţiei
 • Recunoaşterea şi combaterea stresului
 • Dezvoltarea continuă a competențelor și planificarea carierei
 • Creșterea eficienței la nivelul echipelor
 • Dezvoltarea culturii organizaţionale
Beneficii cheie:
 • Aplicarea unei structuri logice și coerente pentru identificarea și analizarea tipurilor de personalitate ale oamenilor din organizație
 • Evidențierea punctelor forte ale unei persoane
 • Furnizarea de informații pe baza cărora managerii să poată oferi feedback eficient
 • Sprijin pentru înțelegerea de sine și descoperirea stilului de lucru al celorlalți
 • Dezvoltarea inteligenței emoționale
 • Încurajarea îmbunătățirii continue și susținerea culturii orientate către schimbare

Pentru a detalia de ce ai nevoie în organizația ta, contactează-ne la: tbs@tbs.ro

Membership

Author Picture
Camera de Comert si Industrie a Romaniei

Camera de Comert si Industrie a Romaniei

Author Picture
British Romanian Chamber of Commerce

British Romanian Chamber of Commerce


© 2024 TOTAL BUSINESS SOLUTIONS

TBS is registered as personal data operator with National Authority of Surveillance in Processing Personal Data under the number 5807 within Personal Data Evidence Register Processions.